Obchodní podmínky

  1. Kontaktní údaje

Název: Denikzinkubatoru.cz

Kontaktní osoba: Veronika Petrášová

IČ: 08255407

DIČ: CZ 8155195268

Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní adresa: Polská 834, Studénka - Butovice, 74213

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů.

 

  1. Informace o zboží

Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku doručení objednávky zákazníkem.

Uvedená cena je smluvní, aktuálně platná k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

Cena zboží neobsahuje cenu za služby spojené s dodáním (dále jen „dopravné“) a zaplacením zásilky (případné dobírkovné) obsahující objednané zboží.

Dopravné a případné dobírkovné (poplatek dopravci za platbu při převzetí zásilky) je zákazníkovi vyčísleno před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného typu přepravy a způsobu platby. V případě, kdy je jedna objednávka doručována ve více zásilkách, je zákazníkovi účtována cena za dopravu pouze jednou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám.

 

  1. Doručování zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 10 dnů od přijetí objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Daňový doklad ke zboží bude součástí dodávky, nebo bude odeslán v elektronické podobě na mail, uvedený v objednávce.

Zákazník se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení (e-mailová nebo SMS zpráva) o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti zákazník výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 100,- Kč (dle §1817 OZ), představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na tuto platbu nevzniká v případě řádného odstoupení zákazníka od uzavřené kupní smlouvy


Doprava :

Českou poštou Balík NA POŠTU za 140 kč

Českou poštou Balík DO RUKY za 140 kč

Českou poštou Doporučené psaní  za 70 kč

Zásilkovna – vyzvednutí na pobočce zásilkovny  za 70 kč.

Osobní vyzvednutí:

 FN Ostrava Novorozenecká JIP (pouze ve všední dny od 6.00 – 14.00 hod, pavilon péčeo matku a dítě, 2 patro) – zdarma

Osobní vyzvednutí v prodejně Dvojcatka.cz - Prodejna Dvojčátka.cz
Ostrava-RadvaniceTěšínská 135/299  - zdarma

v případě doručení na dobírku se připočítává cena 30 kč.

Platba možná převodem z účtu, nebo při osobním vyzvednutí hotově

 

  1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že ve smyslu § 1837 odst.  1, písm. i) občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě.

Objednávku zboží může kupující zrušit do okamžiku kdy je objednávka potvrzena prodávajícím

 

  1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky spočívající zejména ve vadě tisku či neodpovídá jeho množství nebo počet stran, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

 

  1. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.

Reklamace dodaného zboží a nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání zákazníka vůči prodávajícímu, se uplatňují písemnou formou či emailovou zprávou zaslanou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci.  Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající o vyřízení reklamace kupujícího bude informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  1. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný předmět koupě kupujícímu.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

  1. Řešení sporů

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Veronika Petrášová

autor nápadu, textu a vzhledu

 

Deník z inkubátoru

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tomoszek.cz - photo & web

webové stránky

Ve spolupráci s 

Fakultní nemocnice Ostrava |  nedoklubko  |  dvojcatka.cz |  fotograf Miroslav Pawelek